Ако имате предложения за издаване или имате ваш ръкопис свържете се с нас на